Pn - Pt  8:00 - 17:00
Sobota nieczynne

ul. Parkowa 5 
 Zawiercie 42-400

Tel 32 6721544
Fax 32 6721544

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 250.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia.

W ofercie znajdziesz:

 • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych,
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych,
 • sporządzanie deklaracji skarbowych VAT,

 Oferta dodatkowa w tym e-Biuro:

 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • kontrola ewidencji przebiegu pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych,
 • e-Dokumenty, 
 • e-Wyciągi,

Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona jest dla osób fizycznych, których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły  2.000.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki, mają one możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego.

W ofercie znajdziesz:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, 
 • ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie deklaracji skarbowych VAT,

Oferta dodatkowa w tym  e-Biuro:

 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • możliwość podglądu prac związanych z księgowaniem dokumentów, 

Księga handlowa

Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły  2.000.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity). Dla spółek kapitałowych obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą, natomiast osoby fizyczne mają  możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą.  

W ofercie min: 

 • prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych, ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia;
 • naliczanie, wydruk deklaracji skarbowych VAT, 
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego CIT,

Oferta dodatkowa w tym e-Biuro: 

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • opracowanie polityki rachunkowości, 
 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • e-Dokumenty, e-Wyciągi, e-Analiza, 

Kadry i płace

w zakresie usług

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzania list płac,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach,
 • sporządzania deklaracji ZUS DRA, RCA, RSA,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych rozliczeniowych do ZUS,
 • przygotowanie wypowiedzeń umów i świadectw pracy,

 płatne

 • prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS ( DG-1,Z-O6,Z-01),