Pn - Pt  8:00 - 17:00
Sobota nieczynne

ul. Parkowa 5 
 Zawiercie 42-400

Tel 32 6721544
Fax 32 6721544

Księga handlowa

Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły  2.000.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity). Dla spółek kapitałowych obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą, natomiast osoby fizyczne mają  możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą.  

W ofercie min: 

  • prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych, ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia;
  • naliczanie, wydruk deklaracji skarbowych VAT, 
  • roczne rozliczenie podatku dochodowego CIT,

Oferta dodatkowa w tym e-Biuro: 

  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  • opracowanie polityki rachunkowości, 
  • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
  • e-Dokumenty, e-Wyciągi, e-Analiza, 
Kategoria: